Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Malířské práce

 

Jednou z našich nejčastěji využívaných služeb je základní malba na námi provedené sádrové omítky a štuky v Brně a okolí. Od kvality vymalování se odvíjí nejen atraktivita  a atmosféra v místnostech, proto je důležité dbát také na správný výběr materiálů, kvalitní provedení a správný postup/ penetrace, přebroušení atd./  Naši malíři s Vámi zkonzultují  Vaše požadavky a navrhnou nejvhodnější postup a materiály.

Služba Malování, pro případy bez předešlých omítacích prací, obvykle sestává z těchto postupů :

  1. Návštěva zákazníka a prohlídka objektu  – zákazník vysvětlí svůj záměr, představy a požadavky na malování. Náš malíř provede změření pokojů, posoudí rozsah nutných prací a provede hrubý odhad finančních nákladů a časového harmonogramu.
  2. Zpracování nabídky  – malířský specialista spočítá jedno nebo více alternativních materiálových řešení a grafických návrhů a připraví pro zákazníka cenovou nabídku. U více možných variant vysvětlí výhody a nevýhody. Po zvážení a rozhodnutí následuje:
  3. Uzavření a podpis Smlouvy o dílo – může mít písemnou anebo ústní podobu podle rozsahu požadovaných prací a zvyklostí zákazníka. Smlouva o dílo obsahuje termín, kvalitu, použitý materiál a cenu malířských prací, které budou provedeny v rámci služby.
  4. Zákazník zaplatí zálohovou platbu dle Smlouvy o dílo, která zpravidla pokrývá náklady na nákup materiálu a část nákladů na malířské práce.
  5. Přípravné a úklidové práce – požaduje-li to zákazník a je-li toto součástí Smlouvy o dílo, provedeme manipulaci s nábytkem, odmontování svítidel, vypínačů a zásuvek, případně zakrytí bytových předmětů, oken a podlahy krycími fóliemi. V opačném případě připraví prostory k malování zákazník vlastními silami.
  6. Příprava stěn a stropů – je-li to potřebné, anebo si to přeje zákazník, provedeme odstranění starých nátěrů, sádrování děr, vyrovnání nerovností a penetraci zdiva.
  7. Malování – aplikace barev na stěny a stropy podle schváleného návrhu provedeme  ve dvou nebo třech vrstvách, dle krycích schopností použitých barev. Po zaschnutí barev je možná kontrola  práce zákazníkem a případná oprava nedostatků, nebo úprava postupů a materiálů.
  8. Dokončovací malířské práce – odstranění krycích fólií, namontování vypínačů, zásuvek, svítidel a základní úklid po malování.
  9. Zákazník podepíše předávací protokol a doplatí zůstatek finanční částky dle Smlouvy o dílo, případně i vícepráce, které byly, po dohodě a písemném odsouhlasení zákazníkem, vykonány nad rámec původní Smlouvy o dílo.

Na spolupráci s Vámi se těší kolektiv pracovníků IP TRADE BRNO s.r.o.

Ceník malířských prací

Technologie – materiálu Cena / m2
– malba vápenná dvojnásobná 22,-Kč
– malba latexová dvojnásobná 55,-Kč
– malba klasická dvojnásobná PRIMALEX STANDARD 22,-Kč
– malba otěru vzdorná dvojnásobná PRIMALEX PLUS, BONUS 25,-Kč
– malba otěru vzdorná dvojnásobná PRIMALEX POLAR 35,-Kč
– malba omyvatelná dvojnásobná PRIMALEX PROFI, FORTISSIMO 38,-Kč
– malba na sádrokartón otěruvzdor. Dvojnásob. PRIMALEX KARTON 35,-Kč
– malba dekorativní otěruvzdor. Dvojnásob. PRIMALEX PLASTIK 65,-Kč
– malba proti plísňová jednonásobná PRIMALEX MYKOSTOP 38,-Kč
– malba interiérová dvojnásobná omyvatelná DÜFA, JOHNSTONES od 50,-Kč
– malba interiérová dvojnásobná DULUX od 40,-Kč
– malba tónovaná světlé odstíny dvojnásobná PRIMALEX BONUS 38,-Kč
– malba dvojnásobná  tónovaná střední odstíny Mistral 52,-Kč
– tónovaní malby dle sytosti od 5,-Kč
– příplatek za práce na schodišti 3,-Kč
– příplatek za práce ve výšce nad 4m 3,-Kč

Ceny jsou uvedeny vč. dodávky materiálů, bez DPH. Ceník slouží pro Vaší orientaci. Přesné  ceny budou určeny dle  rozsahu a  stavu povrchů.. Na základě Vašich požadavků zvolíme optimální cenové, materiálové a termínové řešení, vedoucí k Vaší spokojenosti